Purus Meda

Lidské zdraví není na prodej. Ale cestu k němu si můžeme zkusit koupit. Nebo dostat od našeho DobroDěje. DobroDějem, který vzhlíží ke zdraví jako k nejvyšší hodnotě, je firma Purus Meda. Její majitelé využívají síly přírody, která našemu tělu pomáhá vést zdravější, spokojenější a aktivní život. Tam, kde propolis, mateří kašička, další včelí produkty a byliny nestačí, pomáhá Purus Meda jinak.

PODPORA NADACE A HIPOREHABILITACÍ BRNO

Kromě své hlavní činnosti firma podporuje projekty a nadace, přispívající k řešení těžkých situací dětí i dospělých. Jednou z nich je podpora hiporehabilitací, které jsou velkým přínosem pro děti s mozkovou obrnou, svalovou atrofií, epilepsií či poruchami autistického spektra (PAS). Hipoterapie poskytuje komplexní senzorickou stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní CNS a přináší tak dětem úlevu psychickou i fyzickou.

A proč Purus Meda rozhodla podpořit zrovna hiporehabilitace? „Hipoterapii bohužel nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Vzhledem k finanční náročnosti se tak stává pro mnohé rodiny nedostupnou. Jsme rádi, že můžeme podpořit areál na Zlobici.“ Uvádí ředitel společnosti Marek Novotný.

Dobrý anděl

Nezůstává ale jen u jednoho projektu. Firma se rovněž rozhodla k pravidelným příspěvkům pro nadaci Dobrého anděla, která pomáhá zejména rodinám s dětmi s onkologickým či jiným závažným onemocněním. Tato situace je velmi stresující a bolestivá a mimo jiné se odráží i na příjmu celé rodiny. Proto se Dobrý anděl snaží rodiny každý měsíc finančně podporovat.

Nadaci Dobrý anděl přispíváme pravidelně každý měsíc. Díky tzv. Andělskému účtu, který má každý dárce, přesně vidíme, komu náš příspěvek pomohl. Zároveň tak máme jistotu, že nadace rozděluje peníze do posledního haléře. Jsme rádi, že můžeme finančně pomoci rodinám v takto tíživé životní situaci.“ Zdůvodnil výběr tohoto dobrodiní Marek Novotný.