O projektu

Myslíme Srdcem

Projekt na podporu firem

chci-vedet-vice

Cílem projektu DobroDěj je rozšíření povědomí o dobrovolnické činnosti firem, které se zapojily do řešení ekonomické, sociální či environmentální problematiky, ale také propagace společenské odpovědnosti organizací (CSR) jako takové.

Jednotliví dobrodějové z tohoto projektu učinili závazek chovat se zodpovědně a nad rámec zákonných povinností ke svým zaměstnancům, celé společnosti či životnímu prostředí. DobroDěj mediální skupiny POHODA chce propagací těchto lidí myslících srdcem ocenit jejich práci a k dobrodiní inspirovat ostatní.

Mediální skupina POHODA propaguje DobroDěje skrze svá rádia a televize:
Radio Čas, Radio Čas Rock, Radio Dálnice, TV Rebel
a TV Relax a jejich sociální sítě.

Jaké výhody získá firma díky CSR?​

Ze zapojení firmy do společenské odpovědnosti (CSR) plyne mnoho benefitů, např. vyšší loajalita zaměstnanců či produktivita práce. Přínosy je možné vidět i v obchodní strategii, navázané na hodnoty a poslání podniku nebo ve vnímání firmy a jejich představitelů směrem k obchodním partnerům. Tato image také buduje bližší vztah ke značce a tím i vyšší konkurenceschopnost.

Smyslem CSR je přispívat k udržitelnému rozvoji celé společnosti. Nejen na papíře či v myšlenkách vedení společnosti, ale především díky přesvědčení jejich zaměstnanců.

Oblasti CSR

Ekonomická odpovědnost se týká fungování firmy samotné, tedy přístupu k zaměstnancům, obchodním partnerům i státu. Jejímu férovému a transparentnímu chování na trhu, dodržování smluv, ochraně duševního vlastnictví a odmítání korupce.

Sociální aspekty CSR zahrnují charitativní činnost, ale i dodržování pracovních standardů a lidských práv na pracovišti (dovolená, placené přesčasy, sick days, benefity).

Environmentální oblast podporují firmy snižováním množství odpadu v rámci své činnosti a způsobu jeho recyklování, šetrnou produkcí nebo ochranou přírodních zdrojů. Ale také třeba budováním dětských hřišť nebo výsadbou stromů.

Poznali jste se v DobroDějovi? Využíváte ve své práci CSR již dávno a myšlení srdcem je pro Vás samozřejmostí?
Zapojte se do projektu DobroDěj a dejte o svém dobrodiní vědět!