Městský obvod Ostrava-Jih

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Mezi lidmi se ale vždy najde DobroDěj. Třeba Městský obvod Ostrava-Jih a všichni jeho zaměstnanci.

Sbírka pro dobrou věc

Zaměstnanci MO Ostrava Jih neváhali ani minutu a v krizové situaci mezi sebou zorganizovali sbírku, jejíž finanční výtěžek byl ihned použit na nákup věcí pro obyvatele Hrabůvky, které postihla tragédie. Začátkem roku 2021 došlo v domě na ulici Provaznická 76 v Hrabůvce k mohutnému výbuchu nelegální výrobny pervitinu, který způsobil požár, zranil 6 lidí a poškodil statiku celého domu. Jeho obyvatelé se proto do svých vlastních bytů nemohou vrátit až do dokončení rekonstrukce.

Zapojte se i Vy

Kromě finanční podpory samotnými zaměstnanci se Městský obvod Ostrava-Jih rozhodl pomoci svým občanům veřejnou sbírkou. Výtěžek z ní bude použit k překonání tíživé sociální a ekonomické situace postiženým obyvatelům domu, především na rekonstrukci a nákup nového vybavení bytů. Do sbírky se může zapojit kdokoli do 30. 6. 2021.

Příspěvky lze zasílat na bankovní účet Sbírky pro Provaznickou 76, vedený u Komerční banky s č. ú.: 123-1957160267/0100.

Ostravský DobroDěj se také rozhodl zveřejnit listinu dárců, na které budou jmenování všichni, kteří příspěvek poslali a se zveřejněním svého jména a příjmení souhlasí. Stačí, aby dárce při zadávání příkazu k úhradě ve své bance do zprávy pro příjemce připsal poznámku „souhlasím se zveřejněním“.

Radio Čas děkuje všem jednotlivým DobroDějům, kteří do sbírky přispívají a pomáhají společně s Městským obvodem Ostrava–Jih těm, kteří to potřebují. 🤍